Kestävät kulutusosat biomurskaukseen ja haketukseen

kulutusosaKestotec Oy suunnittelee, valmistaa ja myy kulutusosia puumurskaimiin, hakkureihin ja kierrätysmurskaimiin. Valikoima on laaja. Se käsittää erilaiset verkot ja arinat, sekä teräpalat, vasarat ja kulutuslevyt.

Valmistuksessa hyödynnetään Kestotecin emoyhtiön Miilux Oy:n kulutusteräksiä ja tuotantotekniikkaa. Ainutlaatuisen jälkikarkaisun ansiosta Kestotecin kulutusosien kesto on erinomainen.

Ajantasaista biomurskaus tähän päivään – mekin seuraamme kestävän kehityksen polkuja!

Kestotecin käyttämä Miilux-kulutusteräs tekee biomurskainten kulutusosista erityisen kestäviä. Olemme halunneet panostaa biomurskainten kulutusosiin, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää kalustoaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kulutusosien vaihdettavuus tukee asiakkaidemme kestävää toimintaa, sillä nämä tuotteet ovat erityisen kestäviä, huoltovälit pitkiä ja vaihdettavat kulutusosat säästävät muuta kalustoa. Biomurskain pysyy kestävien ja vaihdettavien kulutusosien ansiosta pitkään hyvänä.

Haketus sujuu hyvällä kalustolla ja kestävillä osilla

Kestotecin käyttämä Miilux-kulutusteräkset tekevät puun haketuksesta sujuvaa. Puun murskaus sujuu kulutusosiemme ansiosta helposti ja järkevällä tavalla. Haketuksessa puumurskaimet ja hakkurit ovat kovassa käytössä. Esimerkiksi hakkurin teräpalat kannattaa vaihtaa Miilux-kulutusteräkseen, jolloin huoltoväli pidentyy huomattavasti. Varustamalla puumurskain korkealaatuisella kulutusosilla takaat toiminnan kustannustehokkuuden. Palvelemme asiakkaitamme mielellämme kaikissa biomurskainten kulutusosiin liittyvissä kysymyksissä. Pyrimme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja kehittämään eteen tuleviin ongelmiin ratkaisuja. Kuulemme mielellämme työurakkasi ongelmakohdat sekä pyrimme vastaamaan ja kehittämään kestävät tuotteet toimintasi tueksi.

Kulutusosamme ovat kauttaaltaan kovia

Kestotecin kulutusosat valmistetaan eri tavalla kuin tavanomaiset kulutusosat, minkä vuoksi Kestotecin osat kestävät pidempään.

Tavanomaisesti kulutusteräskomponenttien valmistus tapahtuu leikkaamalla kappaleet karkaistusta kulutusteräslevystä. Leikkauksen tuottaman lämmön vuoksi kulutusteräskappaleiden kovuus laskee leikkauspinnoilla lähes tavallisen teräksen tasolle. Useimmiten kulutusosan kulutukselle alttiit kohdat ovat juuri näillä pinnoilla. Nämä ovat alueita, joilta halutaan parasta mahdollista kestoa, mutta leikkauksen seurauksena kappaleet ovat kuluvimmilta osiltaan pehmenneitä. Niiden käyttöikä on lyhyt.

Tavanomaisesti valmistetuissa seulaverkoissa alhainen kovuus aiheuttaa reikien nopean suurenemisen heti käyttöön oton jälkeen. Sama ilmiö näkyy teräpaloissa ja vastaterissä reunojen voimakkaana kulumisena, joissa juuri ensimmäisten millien kesto on ratkaiseva tuotteen toiminnan ja tuotannon tehokkuuden kannalta.

Kestotecin kulutusosien valmistustapa on käänteinen – kappaleet karkaistaan viimeisenä työvaiheena. Kun karkaisu tehdään vasta polttoleikkauksen ja muiden työvaiheiden jälkeen, ei kappaleissa ole pehmenneitä alueita. Kestotecin kulutusosat ovat kauttaaltaan kovia – ensimmäisestä millistä lähtien.

Kestotecin jälkikarkaistujen seulaverkkojen reiät pitävät kokonsa ja muotonsa kiitettävällä tavalla. Teräpaloissa ja vastaterissä leikkauspinnat pysyvät terävinä ja leikkaavina huomattavasti kovasta levystä leikattuja kappaleita pidempään.

Jälkikarkaistut kappaleet säilyttävät halutun muotonsa ja niiden kesto on maksimaalinen.

seulaverkko

Kovuutta nostamalla enemmän kestoa

Jälkikarkaisun ansiosta valmistettavien osien kovuus ei rajoita tuotantoamme. Teemme tarvittavat työstöt ja koneistukset ennen karkaisua, teräksen ollessa vielä pehmeässä muodossa. Tämä mahdollistaa kovuuden nostamisen perinteisestä HB400 kovasta kulutusteräksestä HB450HB500 tai jopa HB530 kovaan laatuun. Tämä on samalla erittäin kustannustehokas tapa käsitellä kulutusteräksiä, koska koneistuksiin ei vaadita erikoislaitteita, ja työstäminen on nopeaa.

Kovuuden merkitys kulutuksen kestolle on ratkaiseva. Tutkimukset osoittavat, että nostamalla kovuutta voidaan saavuttaa moninkertainen kesto pehmeämpään teräslaatuun verrattuna. Kovuus siis kannattaa maksimoida, koska se säästää kustannuksia, jotka syntyvät osien vaihdosta. 

Seulaverkkomme valmistetaan tyypillisesti HB450 kovasta kulutusteräksestä. Useimmissa teräpaloissa, vasaroissa ja kulutuslevyissä kovuus on HB500, tai jopa HB530, kohteen niin salliessa. Kestotecin henkilöstö osaa neuvoa oikean kovuuden valitsemisessa eri käyttökohteisiin.

Esikarkaistu tavallinen kulutusteräs
1. Karkaisu
2. Leikkaus, viisteytys, koneistus, taivutus jne.

Työstöjärjestyksen vaikutus:

- Kovuus laskee merkittävästi polttoleikkauspinnoilla
- Kuluminen on voimakasta heikentyneillä alueilla
- Koneistettavan kappaleen käytännöllinen maksimikovuus HB400
- Työstäminen kovassa muodossa kallista

Jälkikarkaistu Miilux-kulutusteräs
1. Leikkaus, viisteytys, koneistus, taivutus jne.
2. Karkaisu

Työstöjärjestyksen vaikutus:

- Koko kappale on kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan
- Kulumisen kesto erinomainen
- Koneistettavat kappaleet kovuuteen HB530 asti
- Työstäminen kustannustehokasta

Tuotteiden mallinnus ja suunnittelu

Tuotteiden mallinnus ja suunnittelu

Vaikka asiakkaallamme ei olisikaan kunnollisia piirustuksia valmistettavasta osasta, ei hätää. Me hoidamme asiakkaidemme puolesta tuotteiden mallinnuksen ja suunnittelun. Mallinnettavista tuotteista tehdään tarkat 3D-mallit, jotka mahdollistavat niiden helpon muokkaamisen ja tuotekehittämisen. Mallit säilytetään sähköisessä muodossa ja kallisarvoinen tuotetieto on turvassa vaivatonta valmistusta ja muokkaamista silmällä pitäen.

Kestotec Oy palvelee maanlaajuisesti. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää!

Suosittele meitä